Nòm pou siveyans debaz anestezi

Komite Orijin: Estanda ak Paramèt Pratik (Apwouve pa kay delege ASA sou 21 oktòb 1986, dènye amannman 20 oktòb 2010, ak dènye afime sou 28 oktòb 2015)

Nòm sa yo aplike nan tout swen anestezi byenke, nan sikonstans ijans, mezi sipò lavi ki apwopriye yo pran priyorite. Nòm sa yo ka depase nan nenpòt ki lè ki baze sou jijman an anestezi a responsab. Yo gen entansyon ankouraje bon jan kalite swen pasyan, men obsève yo pa ka garanti okenn rezilta pasyan espesifik. Yo sijè a revizyon de tan zan tan, jan sa jistifye pa evolisyon nan teknoloji ak pratik. Yo aplike nan tout anestezi jeneral, anestezi rejyonal ak swen anestezi kontwole. Sa a mete nan estanda adrese sèlman pwoblèm lan nan siveyans anestezi debaz yo, ki se yon sèl eleman nan swen anestezi. Nan sèten sikonstans ra oswa etranj, 1) kèk nan metòd siveyans sa yo ka klinikman Inposibl, ak 2) itilizasyon apwopriye nan metòd siveyans ki dekri yo ka echwe pou pou detekte move devlopman klinik yo. Entèripsyon kout nan siveyans kontinyèl † ka inevitab. Estanda sa yo pa fèt pou aplikasyon pou swen pasyan obstetrik nan travay oswa nan kondwit jesyon doulè.

1. STANDARD I
Pèsonèl kalifye anestezi dwe prezan nan sal la pandan tout kondwit tout anestezi jeneral, anestezi rejyonal ak swen anestezi kontwole.
1.1 Objektif -
Paske nan chanjman rapid nan estati pasyan an pandan anestezi, pèsonèl anestezi ki kalifye dwe prezan kontinyèlman pou kontwole pasyan an epi bay swen anestezi. Nan evènman an gen yon danje dirèk li te ye, tankou, radyasyon, nan anestezi a
pèsonèl ki ta ka mande pou tanzantan obsèvasyon aleka nan pasyan an, yo dwe fè kèk dispozisyon pou kontwole pasyan an. Nan ka ke yon ijans mande pou absans la pou yon ti tan nan moun ki responsab prensipalman pou anestezi a,
ap pi bon jijman nan anèstezist la dwe egzèse nan konpare ijans lan ak kondisyon pasyan an anèstezye a ak nan seleksyon an nan moun nan kite responsab pou anestezi a pandan absans la pou yon ti tan.

2. STANDARD II
Pandan tout anestezi, yo dwe evalye oksijenjenasyon, vantilasyon, sikilasyon ak tanperati pasyan an toujou.
2.1 oksijèn -
2.1.1 Objektif -
Pou asire konsantrasyon oksijèn adekwa nan gaz enspire a ak san an pandan tout anestezi yo.
2.2 Metòd -
2.2.1 Gaz enspire: Pandan chak administrasyon anestezi jeneral lè l sèvi avèk yon machin anestezi, konsantrasyon oksijèn nan sistèm pou respire pasyan an dwe mezire pa yon analizeur oksijèn ki gen yon alam limit konsantrasyon oksijèn ki ba nan itilize. *
2.2.2 San oksijenoterapi: Pandan tout anestezi, yo dwe itilize yon metòd quantitative pou evalye oksijenoterapi tankou oksimetri batman kè. pèsonèl ekip anestezi swen. * ase ekleraj ak ekspoze nan pasyan an yo nesesè yo evalye koulè. *

3. Vantilasyon
3.1 Objektif - Pou asire bon jan vantilasyon pasyan an pandan tout anestezi.
3.2 Metòd -
3.2.1 Chak pasyan k ap resevwa anestezi jeneral dwe gen ase nan vantilasyon toujou evalye. Kalitatif siy klinik tankou levasyon nan pwatrin, obsèvasyon nan sak la pou l respire rezèvwa ak oskultasyon nan son souf yo itil. Kontinyèl siveyans pou prezans nan ekspire diyoksid kabòn dwe fèt sof si valab pa nati a nan pasyan an, pwosedi oswa ekipman yo.
Se ankouraje siveyans quantitative nan volim nan gaz ekspire fòtman. *
3.2.2 Lè yo mete yon tib endotrakeal oswa yon mas laring, yo dwe verifye pwezantasyon kòrèk li pa evalyasyon klinik ak idantifikasyon gaz kabonik nan gaz ki ekspire a. Kontinyèl fen-mare analiz diyoksid kabòn, nan itilize nan moman sa a nan plas endotracheal tib / mask plasman, jouk èkstubasyon / retire oswa kòmanse transfere nan yon kote swen postoperatwar, dwe fèt lè l sèvi avèk yon metòd quantitative tankou capnografi, kapnometri oswa mas spèktroskopi. *
Lè yo itilize kapnografi oswa kapnometri, fen alam CO2 CO2 yo dwe sonè pou anèstezyològ la oswa pèsonèl ekip swen anestezi a. *
3.2.3 Lè vantilasyon an kontwole pa yon vantilasyon mekanik, dwe gen nan itilize kontinyèl yon aparèy ki kapab detekte dekoneksyon nan eleman nan sistèm nan pou l respire. Aparèy la dwe bay yon siyal sonore lè papòt alam li depase.
3.2.4 Pandan anestezi rejyonal (ki pa gen okenn sedasyon) oswa anestezi lokal (ki pa gen okenn sedasyon), yo pral evalye konpetans nan vantilasyon pa obsèvasyon kontinyèl nan siy klinik kalitatif. Pandan sedasyon modere oswa gwo twou san fon yo pral evalye konpetans nan vantilasyon pa obsèvasyon kontinyèl nan siy klinik kalitatif ak siveyans pou prezans nan gaz kabonik rann souf sof si anpeche oswa invalid pa nati a nan pasyan an, pwosedi, oswa ekipman yo.

4. sikilasyon
4.1 Objektif - Pou asire konpetans nan fonksyon sikilatwa pasyan an pandan tout anestezi.
4.2 Metòd -
4.2.1 Chak pasyan k ap resevwa anestezi dwe gen elektwokadyogram nan kontinyèlman parèt depi nan konmansman an nan anestezi jiskaske prepare yo kite kote a anestezi. *
4.2.2 Chak pasyan k ap resevwa anestezi dwe gen tansyon atè ak batman kè detèmine ak evalye omwen chak senk minit. *
4.2.3 Chak pasyan k ap resevwa anestezi jeneral dwe gen, nan adisyon a pi wo a, fonksyon sikilatwa toujou evalye pa omwen youn nan sa ki annapre yo: palpasyon nan yon batman kè, oskultasyon nan son kè, siveyans nan yon trase nan presyon atè enteryè, ultrason periferik. siveyans batman kè, oswa batman kè
pletismografi oswa oksimetri.

5. TANPERATI KOD
5.1 Objektif - Pou ede nan antretyen tanperati kò ki apwopriye pandan tout anestezi yo.
5.2 Metòd - Chak pasyan k ap resevwa anestezi dwe gen tanperati kontwole lè chanjman klinik enpòtan nan tanperati kò yo gen entansyon, antisipe oswa sispèk.
† Remake byen ke "kontinyèl" defini kòm "repete regilyèman epi souvan nan siksesyon fiks rapid" Lè nou konsidere ke "kontinyèl" vle di "pwolonje san okenn entèripsyon nan nenpòt ki lè."
* Nan sikonstans atténuante, anèstezist responsab la ka anile kondisyon ki make avèk yon etwal (*); li rekòmande ke lè sa a fè, li ta dwe konsa deklare (ki gen ladan rezon ki fè yo) nan yon nòt nan dosye medikal pasyan an.

 


Post tan: 27-07-21